Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. De verkoper:
De webwinkel www.deblauwezebra.be is eigendom van Cindy Cools met haar maatschappelijke zetel te Paradijsstraat 11/201 te 2200 HERENTALS   en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0836.138.812.  Het BTW nummer is BE 836.138.812,  e-mail: cindy@deblauwezebra.be.  De winkel De BlauweZebra bevindt zich Fraikinstraat 21 te 2200 HERENTALS. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

2. Algemeen:
Door de bestelling op de website www.deblauwezebra.be gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Prijzen:
De prijzen vermeld op de website zijn in Euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld; www.deblauwezebra.be houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

4. Verzendingskosten:
De verzendkosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en zijn bindend en onbetwistbaar. www.deblauwezebra.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van zendingen. 
Voor verzendkosten van pakjes via Bpost binnen België hanteren wij een vaste prijs van 6€ Voor andere Europese landen gelden de bpost internationale tarieven. Vanaf 150 Euro (exclusief kosten van verzending) is de verzending binnen België gratis.

5. Bestelling:
Nadat je je bestelling verstuurd hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Op dat ogenblik wordt de bestelling aanvaard en ontstaat het contract.  Mocht er een fout in ons voorraadsysteem zitten en een artikel is toch niet meer voorradig, krijgt u een bericht van ons. www.deblauwezebra.be behoudt zich het recht een bestelling te weigeren.

6. Betaling:
Nadat de bevestiging van de bestelling bij u op het scherm verschijnt, kan u het bedrag betalen via online overschrijvingservice.

7. Levering:
We streven ernaar een bestelling binnen 2 werkdagen te versturen na ontvangst van betaling & te verzenden naar het opgegeven leveradres.  Wij verzenden onze pakjes via Bpost. 

Je pakje wordt door de postbode aan huis afgeleverd, normaal binnen de 24u na verzending. Indien u niet aanwezig bent op het tijdstip van deze levering, ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan u het pakket op het opgegeven adres gaan ophalen.

8. Verzakingsrecht - retourneren:
Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, en dit binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst of de levering van de producten. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.  Het spreekt voor zich dat deze artikelen ongedragen zijn en in de oorspronkelijke verpakking zitten. Het retourneren  geldt niet op artikels in solden.

9. Risico van verzending:
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Wij streven er naar om de bestelling zo te verpakken dat de kans op beschadiging wordt tot een minimum wordt herleid.

10. Beschrijvingen en foto's

www.deblauwezebra.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal www.deblauwezebra.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. www.deblauwezebra.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. www.deblauwezebra.be is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site.

11. Beperking van de aansprakelijkheid

Tenzij anders bepaald in de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor: verlies van omzet, verlies van actuele of verwachte winsten, verlies van contracten, verlies van het gebruik van geld, verlies van verwachte spaargelden, verlies van business, verlies van operationele tijd, verlies van kansen, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies van, schade aan of corruptie van data of elke indirecte of gevolgschade.

12. Defecte bestellingen

Als u wil dat wij de bestelling herstellen, vervangen of terugbetalen, wanneer de bestelling voldeed aan de bepalingen van het contract, en wij ontdekken dat de bestelling: verkeerd gebruikt, verwaarloosd, incorrect of inadequaat verzorgd, beschadigd of abnormaal gebruikt is; of bij een ongeluk betrokken was of beschadigd werd door een incorrecte poging om het te veranderen of herstellen; of gebruikt werd in strijd met onze instructies voor de bestelling of die van de producent; of verslechterd is door normale slijtage, na levering door ons, dan kunnen wij naar goeddunken beslissen om de bestelling niet te herstellen, vervangen of u terug te betalen en/of kunnen we eisen dat u alle redelijke vervoers- en dienstverleningskosten betaalt.

13. Overmacht

Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie, hindering of vertraging in de uitvoering van een contract die tot te schrijven is aan een oorzaak die buiten onze controle ligt, inclusief zonder beperking, elke natuurramp, acties van derden (inclusief zonder beperking hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, oorlog gelijkende operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out van de arbeiders, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, natuurramp, ongeval, een mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van elektrisch, telecommunicatief of internet falen), gebrek aan of de onmogelijkheid om bevoorraad te worden of materialen, uitrusting en/of vervoer te verkrijgen. ("Overmacht"), ongeacht of de omstandigheden in vraag konden worden voorzien.

14. Beschikbaarheid van de website

Hoewel we proberen om de website 24 uur per dag beschikbaar te maken, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd. Wij geven geen garantie dat uw toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Vanwege de aard van het internet, kan dit niet worden gegarandeerd. Daarnaast kunnen we soms nood hebben aan het uitvoeren van reparaties, onderhoud of invoering van nieuwe mogelijkheden en functies.

Wij garanderen niet dat de website compatibel zal zijn met alle hardware en software die u kunt gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen, of andere code die invloed kunnen hebben, een computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de website of het verkrijgen van materiaal van, of als een gevolg van het gebruik van de website. We zijn ook niet aansprakelijk voor de handelingen van derden.

Het materiaal op de Site is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en zal niet leiden tot enige toezegging of verplichting voor ons. Alle informatie op de Website zal in geen geval deel uitmaken van een aanbod of contract.

0473/838842

Contact

Betaling mogelijk met :

De Blauwe Zebra - Fraikinstraat 21 - 2200 Herentals
BTW BE 836.138.812 - KBO 0836.138.812